Uczestnictwo:
Uczestnikami są wszystkie osoby sklasyfikowane w komunikatach końcowych poszczególnych biegów organizowanych przez Stowarzyszenie Bieg Opolski.
Start na dwóch różnych dystansach w jednym biegu liczony jest jako dwa odrębne starty i osobno punktowany. Do klasyfikacji SBO Grand Series będą brane n/w starty:
– podczas Ultramaratonu Górskiego 3xKopa w sobotę (20, 42, 63 lub 100 km)
– podczas Ultramaratonu Górskiego 3xKopa w niedzielę (10 km)
– podczas Atlantis Biegu Opolskiego na dystansie 10 km
– podczas Atlantis Biegu Opolskiego na dystansie 5 km
– podczas biegu terenowego Wzgórzowa Trzynastka

Warunkiem prawidłowego uwzględnienia wyników jest podanie identycznych danych (takich jak imię i nazwisko, płeć, rok urodzenia oraz miejscowość) podczas zapisów na poszczególne biegi wliczane do SBO Grand Series. Udział jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

W SBO Grand Series prowadzona będzie klasyfikacja OPEN w kategorii kobiet i mężczyzn.

Punktacja:
Za zajęcie miejsc od 1 do 99 w klasyfikacji generalnej zarówno wśród kobiet jak i wśród mężczyzn danego biegu osobno na każdym z rozgrywanych dystansów będą przyznawane punkty (za zajęcie pierwszego miejsca zostanie przyznane 100 punktów, za zajęcie drugiego miejsca 99 punktów, za zajęcie trzeciego miejsca 98 punktów, itd.). Za zajęcie miejsc od 100 wzwyż zostanie przyznany 1 punkt. W klasyfikacji generalnej liczyć się będzie łączna suma zdobytych punktów w danym roku. W sytuacji osiągnięcia identycznej ilości punktów rozstrzygająca będzie łączna ilość pokonanych kilometrów w czasie rywalizacji.

Podsumowanie SBO Grand Series odbędzie się na biegu terenowym Wzgórzowa Trzynastka.

Nagrody:
Zwycięzcy otrzymają możliwość bezpłatnego startu w wybranym, dowolnym biegu organizowanym przez Stowarzyszenie Bieg Opolski w roku kolejnym z numerem zgodnym z zajętą lokatą w SBO Grand Series. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

Warunkiem odebrania nagród rzeczowych jest pojawienie się osobiście na ceremonii dekoracji SBO Grand Series.

Postanowienia końcowe
W sprawach związanych z klasyfikacją SBO Grand Series zapytania należy kierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail: info@biegopolski.pl.

Skip to content